Gizlilik Politikası

Müşterilerimizin kişisel verilerinin güvenliğinin sağlanması öncelikli hedeflerimizdendir. Bu nedenle, yolcularımızın kişisel verilerinin güvenli şekilde saklanması ve bu verilere hukuka aykırı biçimde gerçekleşebilecek her türlü erişimin veya sızıntının engellenmesi için yolcularımızın verilerini yalnızca güvenilir iş ortaklarımızla, asgari seviyede paylaşıyor ve yürürlükteki mevzuatla uyumlu olarak güvenlik tedbirlerini alıyoruz. 

Şeffaflık, kişisel verilerin korunması alanında bizim için en önemli başlıklardan biri. Gerek kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirirken, gerekse size daha iyi bir müşteri deneyimi yaşatmak için kişisel verilerinizi işlediğimiz esnada size gerekli olan bilgilendirmeyi yapmak amacıyla bu Bildirim’i hazırladık. Hangi kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiğine dair detaylı açıklamaları “Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz” ve “Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işliyoruz” başlıkları altında bulabilirsiniz. 

Bizim için bir diğer önemli husus ise müşterimizin kendilerine ait verileri üzerindeki kontrol hakkı. Müşterilerimizin kendi verileri hakkındaki tercihlerini yönetmelerine yönelik gerekli tedbirleri alıyor ve tercihlerine azami derecede saygı gösteriyoruz. Bu çerçevede, “Veri sahipleri tarafından hakların kullanılması” başlığı altındaki iletişim kanalları vasıtasıyla taleplerinizi bizlere iletebilirsiniz. Ayrıca bu konudaki detaylı açıklamaları “Veri sahiplerinin hakları” başlığı altında bulabilirsiniz. Bildirim içinde kullanılan terimlerin açıklamalarına “Tanımlar” başlığı altından ulaşabilirsiniz. 

Veri güvenliği, şeffaflık ve kişilerin kendi kişisel verileri üzerindeki kontrol hakkı, bizim için Kanun ile uyumluluk bakımından en önemli temelleri oluşturuyor. Bu bağlamda, kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında detaylı bilgileri size işbu Bildirim ile sunuyoruz. 

1. Kişisel verilerinizi nasıl topluyoruz? 

Bildirim, müşterilerimizin ve bizimle temas kuran gerçek kişilerin kişisel verilerinin başta Kanun ve GDPR olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri ile uyumlu biçimde işlenmesine ilişkin beyanlarımızı ve açıklamaları içeriyor. 

Kişisel verilerin korunması çerçevesindeki uygulamalar ve yasal düzenlemeler hakkında güncel bilgiler sunmak amacıyla Bildirimde değişiklikler yapma hakkını saklı tutuyoruz. Bununla birlikte, Bildirimde esaslı değişiklikler yapılması halinde veri sahiplerini uygun kanallar aracılığıyla haberdar edeceğiz. 

Bildirim, Türk Hava Yolları’nın ticari faaliyetlerini sürdürürken hangi kişisel verileri işlediği, bu verileri hangi amaçla işlediği ve bu verilerin hangi amaçlarla hangi üçüncü taraflara aktarılabileceği konularında bilgi sunulması amacıyla hazırlandı. Bildirim, temel olarak aşağıdaki kanallar vasıtasıyla toplanan kişisel verileri kapsıyor. 

 • Çağrı merkezi, bilet satış ofisleri, check-in kontuarları, kiosk, uçak içi eğlence sistemi, üye talep ve şikâyetleri, uçağa kabul kontrol noktaları, anket, fuar ve etkinliklerde, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanan kişisel veriler. 
 • Türk Hava Yolları ve Miles&Smiles özel yolcu programı internet sitesi ve mobil uygulamalar ile toplanan kişisel veriler. 
 • Türk Hava Yolları ürün ve hizmetlerinin satışına yetkili seyahat acenteleri ve internet üzerinden faaliyet gösteren satış kanalları, sosyal medya, yolcu ve müşteri görüşmeleri, SMS kanalları, üye iş yerleri, iş/program ortağı firmalar üzerinden sözlü, yazılı ve elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanan kişisel veriler. 
 • Türk Hava Yolları’na ait internet siteleri (“Site”), bilgisayar ya da bazı akıllı cihazlar üzerinden kullanıma sunulan yazılım ve uygulamalar (“Uygulama”), Türk Hava Yolları adına hizmet sunmaya yetkili kişiler tarafından idare edilen sosyal medya hesapları (“Sosyal Medya”), gibi diğer (“Dijital Ortamlar”) vasıtasıyla toplanan kişisel veriler. 

2. Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz? 

Tarafımızca toplanan kişisel verileriniz, bizimle kurmuş olduğunuz hukuki ilişkinin niteliğine göre değişiklik gösterebilir. Dijital ortamlar da dahil olmak üzere tüm kanallar vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz kategorik olarak aşağıdaki gibidir. 

 • Kimlik bilgisi (internet sitemizde hesap oluştururken, uçak bileti rezervasyonları veya Türk Hava Yolları ve iş ortakları tarafından sunulan ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanmak için başvurduğunuz sırada sağlamış olduğunuz ad, soyadı, kimlik ve pasaport numarası vb. kişisel verileriniz) 
 • İletişim bilgisi (sitede hesap oluştururken, uçak bileti rezervasyonları veya Türk Hava Yolları ve iş ortakları tarafından sunulan ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanmak için başvurduğunuz sırada sağlamış olduğunuz e-posta adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, sosyal medya iletişim bilgileri, adres vb. kişisel verileriniz) 
 • Lokasyon verisi (havalimanı yol tarifi, harita görünümü, Turkish Airlines Lounge, en yakın araç park yerleri vb. konum odaklı araçların kullanımı kapsamında elde edilen konum bilgisi) 
 • Gelişmiş yolcu bilgileri (API/PNR) (adınız, uyruğunuz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, seyahat belgelerinizin türü ve numarası, geçerliliğinin başlangıç ve bitiş tarihleri ile verildiği ülkeye ilişkin kişisel verileriniz) 
 • Aile bireyleri ve yakın bilgisi (veri sahibinin çocukları, eşleri ile ilgili kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve profesyonel, eğitim bilgileri vb.) 
 • Müşteri işlem bilgisi (kişiyle ilişkilendirilen bir talimat ve talebe bağlı CDR (call detail record), çağrı merkezi kayıtları, kredi kartı ekstresi, gişe dekontları, müşteri talimatları, buna yönelik kanallarda kaydedilen kayıtlar vb. kişisel verileriniz) 
 • İşlem güvenliği bilgisi (dijital ortamlarda sunulan ürün veya hizmetlerimizden faydalandığınız sırada oluşturmuş olduğunuz internet sitesi şifre ve parola bilgileri vb.) 
 • Risk yönetimi bilgisi (kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen ve kamu kurumları tarafından sunulan çeşitli sorgu sonuçları ve kayıtları, uçuş engelinizin bulunup bulunmadığına ilişkin olarak gerçekleştirilen güvenlik sorgu kayıtları, adres kayıt sistemi kayıtları, IP adresi izleme kayıtları vb.) 
 • Finansal bilgi (kredi/banka kartı bilgisi, banka hesabı bilgisi, IBAN bilgisi, bakiye bilgileri, alacak bakiyesi ve diğer finansal bilgileri) 
 • Fiziksel mekân güvenlik bilgisi (şirkete ait ortamlara giriş/çıkış kayıtları, ziyaret bilgileri, kamera ve ses kayıtları vb.) 
 • Hukuki işlem ve uyum bilgisi (adli ve idari mercilerden intikal eden bilgi talepleri ya da kararlarda yer alan kişisel veriler vb.) • Denetim ve teftiş bilgisi (veri sahibiyle ilişkilendirilen yasal takip ve haklarımızı ileri sürmemize ilişkin her türlü kayıt ve işleme ilişkin bilgiler vb.) 
 • Özel nitelikli kişisel veri (uçuşunuzu etkileyebilecek sağlık durumunuza ilişkin bilgiler başta olmak üzere, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyelik bilgisi, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik veriler, genetik veriler vb.) 
 • Pazarlama bilgisi (veri sahibiyle ilişkilendirilen ve pazarlama amacıyla kullanılacak kişinin alışkanlıkları, beğenilerini gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez kayıtları, veri zenginleştirme faaliyetleri sayesinde türetilen bilgiler, kişiyle yapılan anketler, memnuniyet anketleri, kampanyalar ve doğrudan pazarlama çalışmaları neticesinde elde edilen bilgiler ve değerlendirmeler vb.) 
 • Talep/şikâyet yönetimi bilgisi (kişiyle ilişkilendirilen ürün ve hizmetlerimizle ilgili şirketimize yapılan talep ve şikayetler kapsamında toplanan bilgiler ve kayıtlar ile bunların sonuçlarının ilgili iş birimleri tarafından değerlendirildiği raporlara yönelik bilgiler vb.) 
 • Görsel ve işitsel veri (fotoğraflar, kamera kayıtları, ses kayıtları vb.) 

3. Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işliyoruz? 

Kanun uyarınca, kişisel veriler ancak Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan durumlarda ve/veya uluslararası mevzuat hükümlerinin gerektirdiği şartlarından en az birinin varlığı halinde işlenebilir. Bu kapsamda, Türk Hava Yolları olarak müşterilerimizin kişisel verilerini özellikle kendilerine sunduğumuz hizmetleri gerçekleştirmek (havayolu taşımacılık hizmetlerinin yerine getirilmesi veya bağlantılı hizmetlerin sunulması), yürürlükteki ulusal ve uluslararası mevzuat uyarınca tabi olduğumuz yükümlülükleri yerine getirmek ve müşterilerimizin temel hak ve özgürlükleri üzerinde olumsuz bir netice oluşturmamak kaydıyla meşru menfaatlerimiz kapsamında işliyoruz.

Kişisel veri işleme şartlarına ek olarak, bazı durumlarda kişisel verilerinizi işlemek için açık rızanızı talep edebiliriz. Böylesi durumlarda, kişisel verileriniz serbest iradenizle sunmuş olduğunuz açık rızanın kapsamıyla sınırlı olarak işlenir. Açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilme imkanına sahipsiniz. 

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı